Yr Hen Wr Mwyn (Gentle Old Man)

Piano and Voice: Barbary

1. Ple buoch chi neithiwr yr hen ŵr mwyn,
Yr hen ŵr mwyna�n fyw?
Wel, bum yn pysgota, Beti,
Ffidl adi ati, Ffidl adi ati o.

2. Beth a ddaliasoch? . . .
Wel, samwn wedi marw, Beti . . .

3. Ple ddarfu chi wlychu? . . .
Wedi syrthio i Lyn y Felin, Beti . . .

4. Pam rych chi�n crynu? . . .
Wel, dim ond yr annwyd, Beti . . .

5. Beth pe baech chi�n marw? . . .
Wel, dim ond fy nghladdu, Beti . . .

6. Ple mynnech chi�ch claddu? . . .
Wel, dan garreg yr aelwyd, Beti . . .

7. Beth wnewch chi fan honno? . . .
Wel, gwrando�r uwd yn berwi, Beti . . .
  WALES