�r� Mo Bh�id�n (O My Little Boat)

Irish Harp and Voice: Barbary
Fiddle: J'Anna Jacoby

!. Crochfaidh m� se�lta �gus gabhfaidh m� siar,
�r� mo churraich�n �,
�S go ho�che Fh�ile Eoin n� thiocfaidh m� aniar,
�r� mo bh�id�n.

(Chorus) �r� mo churraich�n �,
�r� mo bh�id�n.
�r� mo churraich�n �,
�r� mo bh�id�n.

2. �S nach bre� � mo bh�id�n a� sn�mh ar an gcuan,
�r� mo churraich�n �,
�S na c�asla� � dtarraingt go l�idir �s go buan,
�r� mo bh�id�n.

3. �S nach �achtach a� l�imneach thar tonntrach �rd,
�r� mo churraich�n �,
�S nach �atrom � iompar an�os thar an tr�,
�r� mo bh�id�n.    
IRELAND