An Maidr�n Rua (Little Red Fox)

Irish Harp and Voice: Barbary
Piccolo: Aimee Aul

1. Ag g�bh�il � thuaidh dom thar Shliabh Luachra,
�Gus mise �cur tuairisc� mo gh�anna,
Ar mo chasadh anuas sea �fuair m� a dtuairisc,
Go raibh maid(i)r�n ru� � n-aoireacht!

(Chorus) An maidr�n ru�, ru�, rua, rua, rua,
An maidr�n rua �t� gr�nna,
An maidr�n rua �na lu� sa luachair,
�Gus barr a dh� chluais in airde.

2. �Good morrow, fox!� �Good morrow, sir!�
�Pray what is that you�re ate-ing?�
�A fine fat goose I stole from you
And will you come and taste it?�

3. �Oh! No indeed, n� �il liom �,
N� bhlaisfead pioc di ar aon chor,
But I vow and swear you�ll dearly pay,
For my fine fat goose you�re ate-ing!� (Chorus)

4. Hark, hark, Finder, Lily agus Piper
Cruinnig� na gadhair lena ch�ile
Hark, hark, Truman, is leisce an c� th�
Is maith an c� th�, Bateman!

5. Tally ho lena bhonn! Tally ho lena bhonn!
Tally ho lena bhonn, a choile�in�n!
Tally ho lena bhonn! Tally ho lena bhonn!
Agus barr a dh� chluais in airde!

6. Greadadh cro� cr�ite ort, a mhaidr�n ghr�nna,
A rug uaim m��i bre� g�anna,
Mo choiligh mh�ra bhre�tha �s mo chearca �bh� go h�lainn,
Is mo lachain bheaga ab fhearr a bh� in �irinn! (Chorus)

IRELAND