BW press thumbnail.gif (5547 bytes)
The Performers

st brigit thumbnail.gif (5791 bytes)
About Brigit

 

www.barbarygrant.com

�irigh Suas a St�ir�n  (Irish)
�irigh suas a st�ir�n, mur’ bfhuil t� ‘do shu�
Foscail a’ doras agus lig mis’ ‘un toigh’
T� buid�al i m’ aice ‘bh�arfas deoch do mhnaoi ‘n toigh’
Is t� s�il ‘gam nach ndi�lta�onn s� m� faoi n-a n�on

Nuair a �ir�m ‘mach ar maidin agus dhearcaim uaim siar
‘Gus dhearcaim ar a’ bhail’ �d a bhfuil agam le ghabh�il ann
Titeann na deora ina sr�ite liom s�os
Agus n�mse m�le osna bh�os cos�il le caoi

I ngleannt�n na coille beothortha� is lag br�nach a bh�m
O Dhomhnach go Domhnach ‘s m� ag cathamh mo shaoil
M� a’ feitheamh gach tr�thn�na c� rachadh ‘n r�d n� thiocfach ‘un t�
Is gan aon n� ar a’ domhan m�r a th�gfadh mo chro�

Nach aoibhinn don �anlaith a �ir�os gach l�
‘S a lu�os ar�st ar an aonchraoibh amh�in?
N� h-� sin domh f�in ‘s do mo ch�ad m�le gr�
Is i bhfad i bhfad � ch�ile bh�os �r n-�ir� gach l�

Brigit's Well
� 1997 Changeling Records

 

Click Here to Order Brigit's Well

BW CD red 2.jpg (14647 bytes)
Home | Calendar | Brigit's Well | Photos | Links | Store | Contact Me